KPP informacije

Upisnine

Članovima kluba mogu postati sve fizičke osobe koje ispune obrazac/pristupnicu za učlanjenje sukladno kojoj se obvezuju da će redovito plaćati članarinu, poštivati kodeks ponašanja određen Statutom kluba te pod moralnom odgovornošću djelovati i uzgajati na temelju Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza.

Pristupnica preuzimanje (download)

Matični članovi koji mijenjaju mjesto prebivalište van grada Zagreba, a sa preseljenjem mijenjaju i matični klub dužni najaviti ispis iz kluba putem ispisnice, a u klubu su uvijek dobrodošli kao vanjski podupirajući članovi.

Ispisnica preuzimanje (download)

Odluke Hrvatskog kinološkog saveza o pravu na slobodan odabir pasminskog kluba:
Odluka HKS-a 2007.

Odluka HKS-a 2008.

Informacije

 • Članske iskaznice i rodovnice podižu se isključivo na klupskim sastancima!

Dužnosti, obveze i prava članova

 • Članovi su dužni upoznati se i poštivati odredbe Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza
 • Članovi su dužni unaprijed najaviti parenje voditelju ili zamjeniku voditelja uzgoja
 • Članovi su dužni prijaviti leglo unutar 48 sati od štenjenja te omogućiti voditelju ili zamjeniku voditelja uzgoja uvid u prvih 5 dana starosti legla, te isto tako u dogovoru s voditeljima uzgoja omogućiti pregled i prijavu legla u dobi od 6 tjedana starosti štenaca
 • Članovi kluba imaju pravo oglašavati se na mrežnoj stranici kluba
 • Članovi kluba čiji psi su u tekućoj godini zatvorili mladi, zreli, veteranski ili grand hrvatski šampionat u ljepoti imaju pravo za navedene pse zatražiti proglašenje klupskim prvakom uz kopiju potvrde o stečenom naslovu od strane HKS-a te prisustvovanjem na Specijalnoj izložbi KPP-a
 • Članovi su dužni svoje članske iskaznice podići osobno na klupskom sastanku ili u nekom drugom terminu sukladno dogovoru sa nadležnom osobom - predsjednikom kluba. Članske iskaznice ne šalju se poštom na adresu!!!
 • Članovi ili vanjske osobe imaju pravo žalbi i pritužbi na rad pojedinaca ( članova kluba, predstavnika kluba, klupskih tijela i sl. ) samo u pisanom službenom obliku naslovljeno na tijelo kluba sukladno na kakvu se problematiku predmet odnosi. Usmene žalbe ili pritužbe se ne uzimaju u obzir!
 • Članove se moli za razumijevanje prema djelatnicima kluba koji svoje funkcije izvršavaju volonterski pored redovnih radnih mjesta i privatnih obveza te svoje slobodno vrijeme poklanjaju za doborobit kluba
 • Članovi su dužni poštivati kodeks ponašanja određen Statutom kluba
 • Malodobne osobe koje su članovi našeg kluba (članovi obitelji) tretiraju se kao podupirajući članovi i nemaju pravo glasanja

Oglašavanje

Na mrežnoj stranici Kluba patuljastih pasmina Zagreb svi članovi kluba imaju pravo objavljivati:

 • svoje priplodnjake pod rubrikom "parnjaci"
 • svoje informacije i mrežne stranice pod rubrikom "uzgajači"
 • za matične članove kluba pod rubrikom "legla" objavljuju se legla koja su isključivo pod nadzorom voditelja uzgoja Kluba patuljastih pasmina Zagreb
 • svi članovi svoja legla mogu objavljivati pod rubrikom "oglasi"
 • rubrika "oglasi" također sadržava i druge novosti koje želite objaviti široj populaciji npr. uvoz novih pasa, najave legla i sl.
 • svi članovi koji žele staviti bilo kakave promjene na mrežnu stranicu kluba trebaju dostaviti podatke elektronskom poštom na klupsku mail adresu sa kvalitetnim fotografijama pasa
 • stranice se ažuriraju sukladno mogućnostima web mastera
   

  Dostava podataka za klupsku mrežnu stranicu:

  e-mail: webmaster@patuljastipsi.hr

Update 23.03.2016.