Nostrifikacija rodovnice

 

 Koraci za nostrifikaciju:

 

1. Provjerite da li Vam je uzgajivač neke druge države odakle ste uvezli psa izvadio eksportnu rodovnicu.
Napomena: U nekim je zemljama to automatski postupak (kao u Hrvatskoj), ali ne i u – na primjer – Engleskoj. Tu će vam uzgajivač samo dati podatke a eksportni rodovnik morate izvaditi sami. Na eksportnoj rodovnici mora biti upisano ime vlasnika – i to mora biti Vaše ime i adresa.

2. Učlanite se u  HKS-a preko neke od kinoloških udruga odnosno ako na Vašem području postoji pasminski klub za vašu pasminu.

3. Na stranicama HKS-a nalazi se obrazac za prijavu nostrifikacije strane eksportne rodovnice ( https://web.hks.hr/formulari-rodovnice-i-uzgoj/ - Nostrifikacija rodovnice), ispišite ga i popunite podatke .

4. Kontaktirajte voditelja uzgoja vašeg kluba, radi dogovora za očitanje čipa vašeg psa te provjeru upisanih podataka te ovjere formulara pečatom i potpisom. 
Napomena: KPP vodi dokumentaciju o psima koji su zatražili nostrifikaciju preko našeg kluba, te je uz original rodovnice i formular potrebno donijeti i kopije rodovnice i formulara (možete napraviti i duplikat formulara) koji ostaju u arhivi Kluba.

5. Na račun HKS-a uplatite potrebnu naknadu za nostrifikaciju (trenutno je to 200,00 kn ) te dostavite original rodovnice i ovjerenog formulara na adresu HKS-a.
6. Ovisno o načinu koji ste odabrali, HKS će nostrificiranu rodovnicu ili dostaviti na Vašu kućnu adresu ili ćete ju moći podići u prostorijama HKS-a.

Nostrifikacijom je Vaš pas upisan u Hrvatsku rodovnu knjigu te je dobio i novi broj. Taj broj je uz pečat i potpis vidljiv na originalu rodovnice. Za sve daljnje postupke (prijave na izložbe, uzgojni pregled ili prijavu legla) upisujete taj broj rodovnice (uvijek počinje sa HR , slijedi 5 brojeva te slova koja označavaju pasminu).


Tamo gdje se traže kopije rodovnica trebate scanirati ovako nostrificiranu rodovnicu da bi se vidio i hrvatski broj rodovnice.

Sretno na svim kinološkim manifestacijama sa vašim novim psom!